Home

 

Opheffing Vrouwengilde Landgraaf

Op de Ledenvergadering van 20 september 2021 is gestemd over de opheffing van onze Vereniging. Er is aan alle leden gevraagd om hun stem uit te brengen: 93 leden hebben hun stem uitgebracht. 18 leden stemden tegen en 75 leden stemden vóór opheffing. Tevens is in de laatste WIJzer nog een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden maar daar heeft niemand op gereageerd. Dat wil zeggen dat de opheffing van Vrouwengilde Landgraaf per 1 januari 2022 definitief is. Dat betreuren wij, als bestuur, en vele leden met ons, heel erg.

Op 27 oktober 2021 hebben wij ons 50 jarig jubileum gevierd en we kunnen zeggen dat het een prachtige dag is geweest en een mooie afsluiting van de afgelopen 50 jaar. Op de website vindt u het jubileumboekje, de vele activiteiten van de afgelopen jaren en de foto’s van de dag (onder Activiteiten en onder Terugblik – 2021)

De resterende financiën zijn verdeeld over enkele goede doelen. Allen hebben €1250,- ontvangen:

  • Het Toon Hermanshuis in Heerlen
  • Theater Landgraaf
  • Make-a-Wish
  • Blijf-van-mijn-Lijf huis Landgraaf

Het gaat u allen goed.

Hartelijke groet,
Bestuur Vrouwengilde Landgraaf

Jubileumoverzicht 2021