Algemene Leden Vergadering, 28 januari 2019

In het officiële gedeelte werd o.a. het secretariaatsverslag voorgelezen en het financieel verslag alsmede de begroting door de penningmeester toegelicht. Ook gingen de aanwezige leden akkoord met de herbenoeming van bestuurslid Tilly Reumkens. Tevens werd met een  speech door de voorzitter, een cadeautje en uiteraard bloemen, afscheid genomen van Cilly van der Zee, die de afgelopen 12 jaar met veel betrokkenheid een bestuursfunctie vervuld heeft.

Na de pauze werd er, zoals inmiddels gebruikelijk is, door het bestuur met een sketch op ludieke wijze afscheid genomen van Cilly. Toen was het de beurt aan onze jubilarissen, 4 dames vanwege 40 jaar en 12 dames vanwege 25 jaar lidmaatschap, om door Betty de Zwaan te worden toegesproken.  Ook zij werden in de bloemetjes gezet. Tenslotte kreeg een ieder nog de gelegenheid om persoonlijk van Cilly afscheid te nemen en de jubilarissen te feliciteren.

Sketch Afscheid Cilly en huldiging Jubilarissen: