Algemene Ledenvergadering 21 januari 2016

Er waren 70 leden aanwezig.

Nadat de voorzitter Betty de Zwaan de vergadering geopend heeft,  worden de agendapunten een voor een afgehandeld:

De notulen van de ALV uit 2015, alsmede het secretariaatsverslag worden respectievelijk door Tilly Reumkens en Annemie Gelissen voorgelezen.

Het financiële verslag, goedgekeurd door de kascontrolecommissie, wordt door de penningmeester toegelicht.  Ook geeft zij uitleg over de begroting voor 2016.

2 bestuursleden t.w. Anny Ketelaars en Helmy Vankan worden herbenoemd, en Marleen Chermin wordt als nieuw bestuurslid benoemd. José Collaris treedt af als bestuurslid.

Na sluiting van de vergadering worden de jubilarissen door Betty toegesproken en in de bloemetjes gezet. Daarna is het de beurt aan de aanwezige leden om hen te feliciteren.

Als laatste wordt uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van José Collaris.

Betty heeft een passende speech, een afscheidscadeautje en uiteraard een bloemetje, waarna José het woord neemt en vertelt hoeveel het Vrouwengilde voor haar betekent.

Het bestuur heeft nog een verrassing in petto voor José in de vorm van een lied op de wijze van: Ja het is uit het leven gegrepen.

Dan krijgen de overige leden de gelegenheid om José te bedanken voor haar inzet voor het vrouwengilde.

 

2016 01 21_3774

2016 01 21_3775

2016 01 21_3777

2016 01 21_3778

2016 01 21_3779

2016 01 21_3780

2016 01 21_3781

2016 01 21_37842016 01 21_3783

2016 01 21_3785

2016 01 21_3786

2016 01 21_3787

2016 01 21_3798

2016 01 21_3797

2016 01 21_3796

2016 01 21_3795

2016 01 21_3793

2016 01 21_3789