Algemene ledenvergadering: 26 januari 2017

Jaarlijks legt het Bestuur verantwoording af aan de leden over het reilen en zeilen in onze vereniging. Niet alleen over wat we allemaal gedaan hebben, maar het belangrijkste is toch wel de financiële verantwoording. Hoe is het geld besteed en komen we rond? Al eerder was aangekondigd dat we voor de bezorging van de papieren WIJzer vijf euro vragen als eigen bijdrage. De werkelijke kosten liggen nl. op € 9,50. Ja, best een flinke verhoging, want de laatste twee jaar was de eigen bijdrage € 2,50. De vaststelling van dat bedrag was destijds een beetje natte vingerwerk, maar bij een nauwkeurige berekening kom je fors hoger uit.
Voor 2018 hebben we aan de aanwezige leden toestemming gevraagd om de contributie te verhogen naar € 30,00. Sinds 2004 was de contributie nagenoeg niet meer verhoogd. in 2012 kwam er nog wel 50 eurocent bij. De vergadering ging akkoord en daarmee is het een feit.
Ook ging de vergadering akkoord met de benoeming van Ans Verreck als bestuurslid. Zo is ons bestuur weer versterkt met een competente vrouw die goed thuis is in de digitale wereld. Het wordt steeds belangrijker om digitaal fit zijn. Later in het jaar hoort u daar meer over.
Na de sluiting van de vergadering kwam Ineke Sipkema ons e.e.a. vertellen over de geschiedenis van het KVG-Limburg, waar zij sinds een aantal jaren bestuurslid is. Tevens is zij contactvrouw voor de zuidelijke afdelingen.
Dikwijls kwam de vraag: wat doet het KVG eigenlijk en wat hebben wij eraan als afdeling?. Ineke vertelde ons eerst iets over de geschiedenis en het ontstaan van het KVG en later wat het Bestuur doet. Belangrijk is het uitzetten van een 4-jarig beleid en daaruit ieder jaar een jaarthema kiezen. Dat gaat vaak gepaard met maatschappelijk relevante onderwerpen die wij als afdeling verder kunnen brengen. Ook het bevorderen van de samenhang van de afdelingen in de provincie d.m.v. ontmoetingsdagen, voorzittersoverleg, cursus voor nieuwe bestuursleden etc voor de afdelingen.
In 2018 bestaat het KVG-Limburg 100 jaar.
Na de pauze werden de leden die 25 en 40 jaar lid zijn van VG Landgraaf gefêteerd met een praatje door de voorzitter en een bloemetje van de vereniging. Dat is toch één van de charmes van het Vrouwengilde om eens per jaar de trouwe leden een beetje in het zonnetje te zetten. Bovendien komen er oude herinneringen los en komen er foto’s op tafel en het feest der herkenning is compleet.
Dat was het meest gezellige deel van de avond, want daarvoor was het wel een beetje zakelijk.