Algemene ledenvergadering, maandag 27 januari 2020.

Zoals gebruikelijk werd in het officiële gedeelte het secretariaatsverslag over 2019 voorgelezen. De penningmeester lichtte vervolgens het financieel verslag toe over het afgelopen jaar alsmede de begroting voor 2020. De aanwezige leden gingen akkoord met de herbenoeming van de bestuursleden Helmy Vankan en Marleen Chermin.

Na de pauze las Annie Franssen uit eigen werk voor. Gedichten en teksten in het Limburgs dialect en uit het leven gegrepen. Heel erg herkenbaar en ze kreeg dan ook veel bijval uit het publiek.

Daarna werden onze jubilarissen Lenie Boonman, Doris Aalmans en Kitty Peters in het zonnetje gezet. Betty sprak de dames persoonlijk toe en overhandigde elk een mooi boeket bloemen. Aansluitend werden de jubilarissen door de aanwezige dames gefeliciteerd.