Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Regels terugbetaling activiteiten

Het Vrouwengilde Landgraaf stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan goederen en/of personen ontstaan tijdens Gilde-activiteiten.

Regels voor terugbetaling van gemaakte kosten aan deelneemsters aan excursies, kunstclub en andere kosten vragende activiteiten met voorinschrijving en vooruitbetaling:

1. Bij elke terugbetaling aan leden wordt 10% administratiekosten ingehouden. Er moeten altijd extra telefoonkosten gemaakt worden.

 

2. Bij het 3-of 5-daags reisje wordt, in overleg met het bestuur, bepaald wanneer welk bedrag terugbetaald wordt, minus 10% administratiekosten.

3. Introducés betalen in alle gevallen een hoger bedrag dan de leden van het Vrouwengilde en dat bedrag wordt per activiteit vastgesteld door het bestuur.

4. Betaling geldt als bewijs van deelname.

5. Het bestuur behoudt altijd het recht om een activiteit te annuleren als er een te geringe deelname is waardoor het financiële gedeelte niet rond te krijgen is. Reeds gedane betalingen worden dan volledig teruggestort naar de leden.