Bezichtiging P&P kerk, vrijdag 8 december.

Een 40 tal dames bezochten deze middag de kerk die, na een renovatie van ruim 3 jaar, in mei 2017 plechtig ingezegend was door bisschop Wiertz (zelf kapelaan geweest in deze parochie).
We werden ontvangen met koffie en vlaai in het mooi aangeklede en warme zaaltje van de kerk.
Enkele heren van het kerkbestuur gaven daarna uitleg, aan de hand van een diapresentatie, over dit monumentale gebouw uit de 17e eeuw, met foto’s van vóór en na de restauratie.
Onder leiding van 2 gidsen bezochten we de kerk waar o.a. het dak, interieur en glas-in- loodramen prachtig gerestaureerd waren. Wat een vakmanschap!
Het aantal zitplaatsen is wel gereduceerd en de preekstoel staat nu in de bisschoppelijke opslag in Roermond.
Tot slot daalden we af naar de grafkelder waar o.a. de stichter van de kerk: Graaf Johann Frederik begraven is.
Al met al: een indrukwekkkende excursie.