Bezoek aan Marcienne

We stapten s morgens met 24 personen, enkelen waren helaas afgemeld vanwege ziekte, op de bus die ons naar Heinsberg bracht.Na een uurtje rijden waren we op de plaats van bestemming en werden daar keurig ontvangen . De koffie en een broodje stonden  al klaar.

Nadat de andere groepen gearriveerd waren, begon de modeshow, die heel kleurrijk en gevarieerd was. Hierna kregen we ook nog een demonstratie: sjaaltjes knopen en kon de winkel bezocht worden.Er werd driftig gepast en gekocht: truitjes, vestjes, sjaaltjes en zelfs kettingen. Daarna hadden we nog tijd om de fabriek te bezoeken  en konden we zien hoe dit alles tot stand kwam. Na deze heel gezellig en interessante morgen, togen we weer huiswaarts.

Sommige dames vroegen zelfs wanneer we weer gaan!!!!!