Bezoek van de Kunstclub aan het Restauratie Atelier in Maastricht op woensdag 18 januari.

In de Wiebengahal naast het Bonnefantenmuseum werden wij welkom geheten door de directeur van SRAL, de heer René Hoppenbrouwers. Hij gaf ons een kijkje achter de schermen van het restauratieproces. D.m.v. een uitgebreide PowerPoint presentatie liet hij ons de verschillende facetten zien. Na de lezing werden wij rondgeleid door de verschillende ateliers.

SRAL werkt als opleidingsinstituut nauw samen met de Universiteit van Amsterdam met de opleiding Conservering & Restauratie van Cultureel Erfgoed. Bovendien biedt SRAL stage- en werkervaringsplaatsen voor jonge, aan buitenlandse opleidingen geschoolde, restauratoren.

De restauratieateliers in de Wiebengahal zijn volledig ingericht voor het behandelen van schilderijen op doek en op paneel, van al dan niet beschilderde objecten en van moderne en hedendaagse kunst. Voor het materiaal-technische onderzoek aan kunstwerken beschikt SRAL over microscopen, röntgenapparatuur en een infrarood camera. Een bijzondere specialisatie binnen SRAL is het onderzoek en de restauratie van middeleeuwse beelden, barokke kerkinterieurs en neogotische altaren. Op veel houten beelden zijn opeenvolgende kleurige beschilderingen bewaard gebleven. Om de originele en latere kleurstellingen in kaart te brengen wordt uitgebreid onderzoek verricht.
Ook zijn in de loop der jaren verschillende goudleerkamers in Nederland gerestaureerd. Momenteel wordt een pilot restauratie uitgevoerd van een deel van het goudleer uit de B&W kamer van het stadhuis van Maastricht. Bekende projecten van SRAL zijn o.a. het beschilderde interieur van Cuypers in het Rijksmuseum Amsterdam, de restauratie van de gewelfschilderingen van het stadhuis van Maastricht, de Clemenskerk in Brunssum, de muurschilderingen van Hans Truijen in de Catharinakapel in Lemiers en het beschilderde interieur van de H. Cunibertuskerk in Wahlwiller van Aad de Haas.
Alle 26 deelnemers waren bijzonder enthousiast over deze excursie. Na de uitleg en het bezoek aan SRAL werd in Café Ipanema (in Bonnefantenmuseum) koffie gedronken.