Categorie archief: Nieuws

Het laatste nieuws van het vrouwengilde…

Onderscheiding:

Op 18 januari heeft een lid van ons Gilde, Jeanny Bisscheroux, een lintje gekregen: Lid in de orde van Oranje Nassau.
Het bestuur van het Vrouwengilde Landgraaf feliciteert Jeanny van harte met haar koninklijke onderscheiding, die bewijst hoeveel zij voor de gemeenschap heeft gedaan.

Onderscheiding:

Donderdag 26 april heeft een lid van ons Gilde, tevens oud-voorzitter, Annie Beunen-Ossel een lintje gekregen: Lid in de orde van Oranje Nassau.
Het bestuur van het Vrouwengilde Landgraaf feliciteert Annie van harte met haar koninklijke onderscheiding, een erkenning voor alles wat zij gedaan heeft voor de samenleving.

Onderscheiding

Het verheugt ons u te kunnen mededelen, dat ons oud-bestuurslid, Carina Hensgens-Offermans een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Zij is nu Lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd!

Overlijden Anny Ketelaars

Met verslagenheid nemen wij afscheid van ons dierbare bestuurslid Anny Ketelaars. Zij  overleed op 12 april 2017. We verliezen in Anny een geliefd lid en bestuurder. Zij heeft zich met hart en ziel voor onze vereniging ingezet.

Wij wensen haar echtgenoot Jos en haar familie heel veel sterkte.

Interview 1Landgraaf met Betty de Zwaan

Door Sandra Schols 

Het gaat om samenzijn!

Met ruim 400 leden is het Vrouwengilde Landgraaf met recht de grootste vereniging in de gemeente. Al ruim 44 jaar kunnen dames van alle leeftijden hier terecht voor het onderhouden van sociale contacten, vrijetijdsbesteding en educatie.

Het Vouwengilde is ooit opgericht door een aantal energieke dames die een ontmoetingsplaats wilde creëren voor vrouwen van alle leeftijden. Even ontsnappen aan het dagelijkse leven met de kinderen, boodschappen doen, koken of poetsen. Een fietsclub, een wandelclub, een zanggroepje, een clubje voor kunstliefhebbers voor iedereen is er wel iets te beleven binnen het gilde. Voorzitster Betty de Zwaan is al geruime tijd verbonden aan de vereniging. “Voordat ik verhuisde naar Landgraaf was ik al lid van een vereniging elders in het land” begint Betty haar verhaal. Mijn zus woonde al lang in de gemeente Landgraaf. Toen ik hier kwam wonen vond zij het een leuk idee om samen iets te gaan ondernemen. Met haar ben ik lid geworden van het gilde. Het is een ideale manier om sociale contacten op te doen of om samen met anderen je hobby te bespreken. Mensen met dezelfde interesses hebben heel wat gespreksstof”, lacht ze. Hoewel steeds meer clubs en verenigingen het aantal leden zien teruglopen, lijkt het Vrouwengilde daar tot op heden nog geen last van te hebben. “Wij krijgen nog steeds veel nieuwe leden. Denk aan dames die met pensioen gaan of die enthousiast worden gemaakt door mensen die al lid zijn. Onze leden zijn op zoek naar gezelligheid of gewoon een plaats waar ze hun hobby samen met anderen kunnen uitoefenen. We hebben verschillende clubjes die ook allemaal apart van elkaar lezingen of excursies plannen. De wandelclub heeft recent nog een lange wandeling gemaakt met een natuurgids. Tijdens zo’n tocht steek je dan ook nog veel op”, lacht de voorzitster. Vrouwen van alle leeftijden zijn verbonden aan het gilde. Een jaarlijkse contributie zorgt ervoor dat deze dames gezellig samen hun hobby of interesses kunnen delen. “De leeftijden variëren momenteel van 55 tot en met 95 jaar. Dat is een leuke groep dames bij elkaar. De jaarlijkse contributie volstaat al om deel te nemen aan een groot aantal activiteiten, maar voor excursies op locatie of workshops moeten de leden zelf nog bijbetalen. Gelukkig worden de excursies nog altijd drukbezocht. We hebben het aantal deelnemers wel wat zien dalen tijdens de crisis, maar dat was niet al teveel. De dames moeten nu vaker een keuze maken. Het kan niet altijd meer allemaal. Vierkeer per jaar komt het gros van de leden bij elkaar. Dat is tijdens de kerstviering voor de kerst, tijdens de algemene ledenvergadering, bij de sluiting van het seizoen in mei en bij de opening in september” zegt Betty. Voorheen kende het Vrouwengilde net zoals vele verenigingen een seizoen van een aantal maanden waarin alle activiteiten plaatsvonden. “Tegenwoordig zie je steeds vaker dat de clubjes ook in de zomervakantie samen dingen gaan ondernemen. Veel mensen gaan niet op vakantie of juist later in het jaar. Het is dan ook leuk om te zien dat de dames ook dan van alles gaan ondernemen.”

Het vrouwengilde beëdigd ook ieder jaar op internationale vrouwendag, een dame uit de gemeente Landgraaf. Een jaar lang mag zij de titel ‘Vrouw van het jaar’ dragen.

Interview

“Ook jij bent welkom.” Dat is het jaarthema van het Vrouwengilde Landgraaf. Elk jaar kiest het Vrouwengilde een nieuw thema voor het jaarprogramma. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld “Ontdek je talenten.” Het huidige jaarthema krijgt voor mij tijdens het gesprek met bestuursleden Betty de Zwaan, Helmy Vankan en Tilly Reumkens nog een extra betekenis.

Betty, Helmy en Tilly geven aan erg trots te zijn op het 10-koppige bestuur. En op de kracht.
In 1971 is het Vrouwengilde Schaesberg opgericht. “Een ontmoetingsplaats waar men deel kan nemen aan het maatschappelijke leven, naast gezin en beroep, in een informatieve, leerzame, interessante en ook gezellige en hartelijke sfeer.” Na de gemeentelijke herindeling waarbij Schaesberg met Nieuwenhagen en Ubach over Worms één gemeente werden, is in 1983 de naam veranderd in Vrouwengilde Landgaaf. Op dit moment heeft het gilde bijna 400 leden. Op de website staat het volgende over de doelstellingen: “Het Vrouwengilde Landgraaf, een vereniging: die in beweging is voor vrouwen van nu, die op zoek is naar zingeving en ontwikkeling, waar aandacht is voor de rol van vrouwen en mannen in een snel veranderende wereld en waar altijd plaats is voor ontmoeting en gezelligheid.”

Binnen het gilde is een sterk bestuur van 10 dames actief. Er zijn ongeveer 15 aparte werkgroepen. Allemaal met een eigen taak. Om een indruk te geven, hier een paar namen van de werkgroepen: Amusement, Bridge, Kunstclub, Leesgroep, Muziek en Wandelen.

Op deze manier en door slim samen te werken met andere organisaties is er elk jaar een goed gevuld jaarprogramma. Helmy vertelt: “Ik zeg tegen vriendinnen wel eens dat je bij het gilde wel een paar keer per week aan activiteiten mee kunt doen. Je zou bijna zeggen elke dag.” Een blik op het jaarprogramma bevestigt dat. Weer een paar voorbeelden: lezing “Geluk is een keuze” (zie foto, co-productie Bibliotheek Landgraaf), wandeling, lezing Stichting Exodus (kansen ex-gedetineerden), lezing “Alfabetisering”, lezing Hersenstichting en een dia-show over Zuid-Limburg.

Tilly geeft aan dat het jaarprogramma bestaat uit een mix van activiteiten voor alléén de leden en voor leden en partners, of introducees. Nieuwe leden komen via verschillende manieren bij het gilde. Dat gebeurt als introducee bij activiteiten, via mond op mond reclame en de website. Bij het gilde zijn, geeft een clubgevoel. Volgens Helmy “ben je haast lid voor het leven.” Samen vertellen ze over iemand die na een verhuizing naar Tilburg lid bleef. Ook wanneer een verhuizing naar een woning in een zorgomgeving noodzakelijk is blijft men vaak lid. Tilly is zelf door haar werk een tijdje geen lid geweest. Ze miste het gilde toen. Het Vrouwengilde Landgraaf is een vitale en zeer actieve vereniging, die veel organiseert voor haar leden, van jong tot oud. En binnen het gilde ondersteunen de dames elkaar, ze kijken naar elkaar om. Het gilde speelt graag in op speciale wensen van leden. Zo is er sinds een paar jaar een zomerprogramma, samen met andere organisaties. Het Vrouwengilde Landgraaf heet graag nog meer leden van harte welkom!