Clubs en cursussen

Clubs

 • Bridgeclub Na de zomer starten we weer met een nieuw bridge-seizoen. Een mooie gelegenheid om lid te worden! Nieuwe leden dienen 2 boekjes te hebben gevolgd. De club bestaat uit 50 personen en spelen in twee lijnen. Frequentie :  1x per 14 dagen op woensdagavond. Locatie: Brandpoort Landgraaf Leiding en organisatie: Voorzitter : Tiny Koops (045 – 5319753) Penningmeester : Colette Hanssen (045-5715597)
 • Excursies Excursies, uitstapjes, meerdagen reisjes. Door het jaar heen wordt er van alles georganiseerd, dichtbij of verder weg, een halve of hele dag en ook meerdagen reisjes. Contactpersonen : Marlies Pasmans-Zinzen (0654724480)  e-mail:     pasmanszinzen.vgl@ziggo.nl Tilly Reumkens (045-5326537)  e-mail:      hetiniki@hotmail.com Rekeningnummer Excursie : NL47 RABO 0140091459
 • Fietsen Contactpersoon : Sophie Reneerkens (0657849067) Startplaats:   parkeerterrein Streeperkruis/hoek Pasweg. Aanvangstijd:   9.30 uur Afstand: 40 – 55 km Er wordt gefietst volgens onderstaand overzicht: 1.  december, januari en februari: geen fietsen 2.  maart en april: één keer per maand op de eerste dinsdag 3.  mei t/m september: twee keer per maand op de eerste en derde dinsdag 4.  oktober en november: één keer per ...
 • Gymnastiek Gymnastiek I De meeste leden zijn al heel erg lang lid en sommigen hebben al een respectabele leeftijd. De oefeningen zijn pittig, maar de muziek maakt het bewegen een stuk gemakkelijker. Conditie, tempo en uithoudingsvermogen worden versterkt. De sfeer in de groep is goed en gezellig. Een enkele keer per jaar maakt de groep ook nog samen ...
 • Kegelen Er kunnen nog nieuwe leden bij ! Frequentie : Iedere 1ste dinsdag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur Locatie: Cafe ’t Stroatje, Eygelshovenerweg 4, 6374 KC  Landgraaf Leiding en organisatie:  Toos van Alebeek (045-5721630)
 • Kunstclub De Kunstclub organiseert ongeveer 8 keer per jaar een excursie. Dat kan dichtbij zijn, bijvoorbeeld een bezoek aan een galerie, een kerk of het atelier van een kunstenaar in de regio. U betaalt eenmalig € 5,00 en bent voor jaren lid. Reiskosten en entrees zijn voor eigen rekening. Ook al bent u lid, u dient zich ...
 • Leesclubs Het Vrouwengilde Landgraaf kent 2 leesclubs. Voor vrouwen die het leuk vinden om met anderen over een gelezen boek, de schrijver en de literaire achtergrond te praten. Leeskring: Frequentie : Iedere 1e donderdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur Locatie : Om de beurt bij een van de leden thuis Leiding en organisatie : Frequentie : 8 keer per jaar, met ...
 • Reanimatie Er zijn ieder jaar weer een aantal bijeenkomsten, in de vorm van herhalingslessen. Bij voldoende belangstelling kan er ook een basisles gegeven worden. Contactpersoon : Cilly van der Zee (045-5310001)
 • Theater Aan het begin van ieder theaterseizoen maakt het Vrouwengilde Landgraaf een selectie uit het theateraanbod van de theaters in de regio en neemt voor een aantal voorstellingen kaartjes in optie. In de WIJzer wordt elke maand vermeld om welke voorstellingen het gaat. Geïnteresseerde leden kunnen dan, voor zover de voorraad strekt, kaartjes via het Vrouwengilde ...
 • Wandelclub De lange wandeling is iedere tweede woensdag van de maand en gaat onder (bijna) alle weersomstandigheden door. Deze wandeling  is 15-20 km lang. Om 10 uur wordt gestart op het in de WIJzer aangegeven punt. Leiding en organisatie : Oda Bogers tel.nr. 045-5690403 of 0636031894. De korte wandeling wordt iedere 1e woensdag van de maand gelopen (tenzij anders ...
 • Yoga De HataYoga, met ontspannings- en ademhalings oefeningen, is iedere dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur. Het is een grote groep. Er is geen wachtlijst meer. Locatie : Harmonieaal aan het Sunplein, Landgraaf Leiding : Karin Pijpers-Smeets Contactpersoon : Miep Silvertant-Bik (045-5312734)
 • Ziekenbezoek Als u weet dat een van de leden ziek is of opgenomen in het ziekenhuis, laat het ons dan alstublieft weten. (U mag uzelf natuurlijk ook melden). Wij zorgen in dat geval voor een kaartje, een kleine attentie of  een  bezoekje. Contactpersonen : Riet Jongen:    045 – 531 37 36             ...