Excursies

Excursies, uitstapjes, meerdagen reisjes. Door het jaar heen wordt er van alles georganiseerd, dichtbij of verder weg, een halve of hele dag en ook meerdagen reisjes.

Contactpersonen :
Marlies Pasmans-Zinzen (0654724480)  e-mail:     pasmanszinzen.vgl@ziggo.nl
Loes Breijs (0627017000) e-mail: loes1918@hotmail.com
Rekeningnummer Excursie : NL47 RABO 0140091459