Internationale Vrouwendag

Het thema van Internationale Vrouwendag 2016 was “Duizend en een nacht” .

Samen met vrouwen uit  verschillende landen, zoals Iran, Irak, Palestina, Pakistan, Marokko, Tunesië, Koerdistan, Libanon en Armenië, gekleed in prachtige traditionele kleding, is deze avond ingevuld! De een droeg een gedicht voor, de ander vertelde een verhaal uit duizend en 1 nacht, sommige dames hadden handwerk uit hun land mee genomen. Weer anderen dames hebben lekkernijen uit hun land gemaakt en wij konden hiervan proeven. Zij vertelden over het project “Besma” opgericht om de ouderen vrouwen, vaak van de eerste generatie, die geen Nederlands spreken, uit hun isolement te halen.

Ada Hagreis vertelde over haar ervaring in het vluchtelingenwerk, niet wetende dat zij als “Vrouw van het Jaar 2016” was gekozen. Dit hoorde zij, zeer verrast, later op de avond. Onderstaand kunt u de laudatio lezen.

De avond werd afgesloten met een slangendans van een buikdanseres.

Het was een geslaagde avond met een grote opkomst, er waren zeker 200 dames aanwezig!

 

LAUDATIO: VROUW van het JAAR 2016

Even als in de katholieke kerk neemt ook het aantal kerkgangers in de Protestante gemeentes af en dat betekent dat daarmee ook de financiële kant belast wordt en er vaak geen geld meer is voor een dominee.

Dan zijn er de vrijwilligers!

Deze vrijwilligers moeten dan zelf het werk in de gemeente uitvoeren, ze worden  een dag per week  ondersteund / gecoacht door een dominee om het werk in de gemeente draaiende te houden. Dat is nogal een opgave……

Wat doet een pastoraal ouderling?

Een pastoraal ouderling bezoekt gemeenteleden rond belangrijke dagen in het leven en in deze tijd van vergrijzing komen de vreugdevolle momenten zoals huwelijken en geboortes steeds minder vaak voor en worden de bezoeken steeds meer, ziekenbezoeken en het levenseinde vraagt steeds meer tijd en aandacht. Vanuit de steun bij het ziekteproces en stervensbegeleiding komt vaak de vraag aan, onze vrouw van het jaar, om de kerkelijke uitvaartdiensten te leiden in het kerkgebouw en begraafplaats of in het crematorium. Onze vrouw van het jaar heeft van uit de kerk een opleiding gehad om goed voorbereid te zijn om kerkelijke diensten te leiden.

Naast al dat werk is ze ook eindredacteur voor het maandelijks kerkblad Drieluik dat uitgegeven wordt door drie protestantse gemeenten. Dat zijn de Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek, de Protestantse Gemeente te Heerlen en de Protestantse Pelgrimgemeente Brunssum.

Normaal gesproken zingt zij op dinsdagavond in de cantorij, dit is een koor die met  liederen en liturgische gezangen de gemeentediensten ondersteunen.  Hierin heeft zij een dragende alt stem.

Er zijn vrijwilligers en er zijn vrijwilligers….

Stichting  GAAV Geestelijke Aandacht voor (Afrikaanse) Vluchtelingen opgericht op 5 juli 1994, onze vrouw van het jaar is sinds de oprichting voorzitter (22 jaar)

Stichting Gaav komt op voor alle vluchtelingen in Zuid-Limburg. Voor volwassenen die een afschuwelijk traject hebben ondergaan tijdens hun vlucht uit hun vaderland; die gebukt gaan onder alle mislukte procedures in Nederland, vaak omdat de nodige bewijslast moeilijk op te sporen is, en die ondanks alles proberen zich vast te klampen aan elk sprankje hoop.

De stichting GAAV staat voor een zo menselijk mogelijke (geestelijke) ondersteuning van (ex)asielzoekers, ook buiten kantooruren. Voor juridische problemen wordt ofwel doorverwezen, ofwel vakkennis aangevraagd bij deskundigen. Voor zover de financiën reiken wordt (tijdelijke) ondersteuning in natura geboden, of anders gezocht naar andere fondsen.

In de hulpverlening wordt geen onderscheid gemaakt naar de godsdienstige overtuiging van de aanvrager.

In de beginjaren was ze wekelijks aanwezig op het spreekuur voor vluchtelingen. Vandaar uit ontstonden gedurende vele jaren de persoonlijke begeleidingen van gezinnen. Een gezin uit Algerije is meer dan 10 jaar begeleidt, de vader overleed kort na het verkrijgen van de verblijfsvergunning.

Een jonge vrouw uit Congo is circa 5 jaar bij haar thuis opgevangen en heeft een opleiding gekregen zodat ze nu als verzorgende in de welzijnszorg in een inkomen kan voorzien voor haarzelf en haar gezin. Zij wordt als pleegdochter beschouwd en woont met haar gezin in Waubach.

Een ander gezin uit Azerbeidzjan heeft mede dankzij de steun van Stichting GAAV een verblijfsvergunning gekregen.

Momenteel besteed ze veel aandacht aan een gezin uit Syrië, vader, moeder met twee gehuwde kinderen en een nog ongehuwde zoon. In dat gezin spelen veel zaken als ziekte, psychologische instabiliteit, taalbarrières en cultuurverschillen een rol.

Daarnaast is ze Lid van het euregio comité voor vluchtelingen.
Vanuit hun betrokkenheid bij het vluchtelingenwerk hebben de gezamenlijke Euregionale kerkelijke organisaties een manifest opgesteld waarin zij politici oproepen daadwerkelijk op te komen voor de belangen van deze kwetsbare mensen.

Ook is ze 20 jaar betrokken bij het organiseren van de 4mei herdenkingen in Schaesberg.

Dit alles heeft ze naast haar werk als docente aan het St. Janscollege in Hoensbroek en de zorg voor haar gezin, man twee kinderen en pleegdochter, gedaan.

Vanavond heeft zij zelf een en ander over haar vluchtelingenwerk verteld, niet wetende dat wij een verassing voor haar  in petto hebben.

Dames en heren, er vrijwilligers en er zijn super vrijwilligers, …mag ik u de Vrouw van het Jaar 2016 voorstellen….Ada Hagreis!

IMG_0534IMG_0533IMG_0532IMG_0535IMG_0539IMG_0557IMG_0588