Interview

“Ook jij bent welkom.” Dat is het jaarthema van het Vrouwengilde Landgraaf. Elk jaar kiest het Vrouwengilde een nieuw thema voor het jaarprogramma. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld “Ontdek je talenten.” Het huidige jaarthema krijgt voor mij tijdens het gesprek met bestuursleden Betty de Zwaan, Helmy Vankan en Tilly Reumkens nog een extra betekenis.

Betty, Helmy en Tilly geven aan erg trots te zijn op het 10-koppige bestuur. En op de kracht.
In 1971 is het Vrouwengilde Schaesberg opgericht. “Een ontmoetingsplaats waar men deel kan nemen aan het maatschappelijke leven, naast gezin en beroep, in een informatieve, leerzame, interessante en ook gezellige en hartelijke sfeer.” Na de gemeentelijke herindeling waarbij Schaesberg met Nieuwenhagen en Ubach over Worms één gemeente werden, is in 1983 de naam veranderd in Vrouwengilde Landgaaf. Op dit moment heeft het gilde bijna 400 leden. Op de website staat het volgende over de doelstellingen: “Het Vrouwengilde Landgraaf, een vereniging: die in beweging is voor vrouwen van nu, die op zoek is naar zingeving en ontwikkeling, waar aandacht is voor de rol van vrouwen en mannen in een snel veranderende wereld en waar altijd plaats is voor ontmoeting en gezelligheid.”

Binnen het gilde is een sterk bestuur van 10 dames actief. Er zijn ongeveer 15 aparte werkgroepen. Allemaal met een eigen taak. Om een indruk te geven, hier een paar namen van de werkgroepen: Amusement, Bridge, Kunstclub, Leesgroep, Muziek en Wandelen.

Op deze manier en door slim samen te werken met andere organisaties is er elk jaar een goed gevuld jaarprogramma. Helmy vertelt: “Ik zeg tegen vriendinnen wel eens dat je bij het gilde wel een paar keer per week aan activiteiten mee kunt doen. Je zou bijna zeggen elke dag.” Een blik op het jaarprogramma bevestigt dat. Weer een paar voorbeelden: lezing “Geluk is een keuze” (zie foto, co-productie Bibliotheek Landgraaf), wandeling, lezing Stichting Exodus (kansen ex-gedetineerden), lezing “Alfabetisering”, lezing Hersenstichting en een dia-show over Zuid-Limburg.

Tilly geeft aan dat het jaarprogramma bestaat uit een mix van activiteiten voor alléén de leden en voor leden en partners, of introducees. Nieuwe leden komen via verschillende manieren bij het gilde. Dat gebeurt als introducee bij activiteiten, via mond op mond reclame en de website. Bij het gilde zijn, geeft een clubgevoel. Volgens Helmy “ben je haast lid voor het leven.” Samen vertellen ze over iemand die na een verhuizing naar Tilburg lid bleef. Ook wanneer een verhuizing naar een woning in een zorgomgeving noodzakelijk is blijft men vaak lid. Tilly is zelf door haar werk een tijdje geen lid geweest. Ze miste het gilde toen. Het Vrouwengilde Landgraaf is een vitale en zeer actieve vereniging, die veel organiseert voor haar leden, van jong tot oud. En binnen het gilde ondersteunen de dames elkaar, ze kijken naar elkaar om. Het gilde speelt graag in op speciale wensen van leden. Zo is er sinds een paar jaar een zomerprogramma, samen met andere organisaties. Het Vrouwengilde Landgraaf heet graag nog meer leden van harte welkom!