Lezing over Humanitas en de ruilwinkel, woensdag 30 november

Deze lezing werd ons aangeboden door het KVG Limburg met als jaarthema: Wij zijn er ook voor anderen.

Luitzen Boonstra begon zijn lezing met een gedicht :
Verlangen naar de Zee

Wanneer je een schip wilt gaan bouwen
Breng dan geen mensen bijeen
Om timmerhout te sjouwen
Of te tekenen alleen
Voorkom dat ze taken ontvangen
Deel evenmin plannen mee
Maar leer eerst mensen verlangen
naar de eindeloze zee

Dit gedicht geeft weer waar Humanitas voor staat: Voor mensen die op eigen kracht iets aan hun situatie willen doen. Humanitas is er voor mensen, die het even niet in hun eentje redden. Humanitas reikt tools aan om de regie weer in eigen handen te nemen. Er is een vraaggericht aanbod op de gebieden van zorg en welzijn. Het wordt gerund door vrijwilligers en uitgaven wordt voor 85 % besteed aan activiteiten. Zo wordt er geholpen bij eenzaamheid met het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, zodat je er niet meer alleen voor staat. Omgaan met rouw, echtscheiding of andere vormen van verlies. Opvoeden over ouderschap, opgroeien en een fijne jeugd hebben. Bij detentie wordt geholpen met praktische zaken zoals contacten met de kinderen en het in stand houden van je sociale netwerk voor na de vrijlating uit de gevangenis. Humanitas helpt ook met de thuisadministratie. Er wordt geleerd greep te krijgen op de financiële administratie van een geschoolde vrijwilliger. Dit alles op basis van gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander.

Na de pauze het verhaal over de ruilwinkel. Deze winkel bevindt zich in de Patronaatstraat in Kerkrade. Je kunt er kleding, huisraad, speelgoed en goed werkende elektrische apparatuur brengen. Daar krijg je punten voor en je kunt met die punten zelf ook iets uitzoeken. Het doel is het bevorderen van sociale contacten in de wijk en in de winkel staat een ontmoetingstafel, er zijn workshops en feestelijke activiteiten, ook voor kinderen. Iedereen kan spullen brengen en biedt mensen die aan de armoedegrens leven toegang tot goederen en diensten. Het lidmaatschap is gratis en ruilt met een gesloten beurs.