Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het kalenderjaar van Vrouwengilde Landgraaf loopt van januari tot en met december. Ieder lid ontvangt het jaarprogramma en 8x per jaar het verenigingsblad ‘ WIJzer’, waarin de activiteiten uitgebreid omschreven worden.

Aanmelden als lid kan via dit inschrijfformulier.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 30,00. Leden die in het buitenland wonen, betalen € 5,00 extra voor portokosten van de WIJzer, leden die de WIJzer per post willen ontvangen, betalen € 5,00 extra per jaar, dit is niet van toepassing als zij de WIJzer per e-mail ontvangen.

Wij verzoeken u vriendelijk een machtigingsformulier in te vullen voor automatische incasso en de contributie wordt jaarlijks op 5 januari van uw bankrekening afgeschreven of het bedrag vóór 31 december aan ons over te maken op het Rabobank nr. NL33RABO0136319866  t.n.v. Vrouwengilde Landgraaf. Na deze datum zal dit bedrag verhoogd worden met € 2,50 administratiekosten.

Nieuwe leden betalen een eenmalig € 2,50 administratiekosten, te voldoen bij de eerste contributie.

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk, via email of dit formulier  vóór 1 december van het lopende kalenderjaar bij:

Thea Kokkelkoren (penningmeester)
Peter Schunckstraat 1242,
6418VM Heerlen

Of bij :

Marleen Chermin  (secretaris) 
Wiel Ringenslaan 31
6372 EP Landgraaf