MAANDELIJKS KOFFIE-UURTJE MET LEZING door Mark Mulders

Deze keer hadden we er voor gekozen om, tijdens het koffie-uurtje, een korte lezing te houden over de Stichting: VIER HET LEVEN.
Mark Mulders, regio-coordinator van de stichting, vertelde op een duidelijke manier hoe deze stichting tot stand is gekomen en inmiddels door heel Nederland verspreid is, dus ook in Limburg.
Mensen van 65 jaar en ouder kunnen er gebruik van maken en zo, op een gemakkelijke manier, naar theater of museum gaan. Ze worden thuis opgehaald en de hele voorstelling begeleid door een vrijwilliger. Na afloop worden zijn uiteraard ook weer thuis gebracht.
Enkele dames van ons gilde maken er al gebruik van en dit naar volle tevredenheid.

De stichting bestaat nu 5 jaar en heeft daarom een feestelijke middag georganiseerd in de Borenburg in Voerendaal op 1 oktober, ’s middags. Het betreft een cabaretvoorstelling met als titel; DE WIJSJES VAN MEISJES, een optreden door 4 dames voor de prijs van 24,50 euro, inclusief: vervoer, entree, drankje, garderobe , een klein hapje en uiteraard begeleiding.
Voor aanmelding voor dit concert: tel. 035-5 24 51 56.

Leuk idee voor een kennismaking met deze stichting.

De Stichting heeft ook een website: www.4hetleven.nl.
Voor ons kijken onder Regio Maastricht.