Nieuwjaarsbijeenkomst, maandag 8 januari.

Op maandag 8 januari werd het nieuwe gildejaar geopend. Het voltallige Bestuur verwelkomde de leden en heel veel goede wensen voor het nieuwe jaar werden uitgewisseld. Betty de Zwaan, de voorzitter, keek terug op 2017 en vervolgens werd er getoost.
Ondertussen stond het duo “Proeme Poasje” klaar met vlag en gitaar. De ene helft van het duo zong mooie eigen Limburgse teksten op bekende melodieën, de ander wist met zijn grappen, leuke opmerkingen en hilarische liedjes de zaal mee te krijgen. Er werd goed meegezongen. Het duo had zich goed geïnformeerd over het doen en laten van het Vrouwengilde en goed geluisterd naar de woorden van de voorzitter. En er ontstond zowaar een soort clublied!
In de pauze konden de 80 aanwezigen gezellig bijpraten in een ongedwongen sfeer met een wafel erbij. We mogen dan ook terugkijken op een heel gezellige middag.