Themadag

Op 14 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse Themadag.

“Dit jaar waren we in het klooster van Wittem te gast. Het thema van deze dag was “We zetten er een stoeltje bij”, over tolerantie en dialoog.
Na de koffie en enige uitleg over het verloop van de dag door Nan Paffen was er een PowerPoint presentatie van Alice Frijns over tolerantie, negatief en positief. Wat geeft ons in bestaande en nieuwe ontmoetingen hoop? Wat maakt ons bang? Zijn we in staat tot dialoog? Hoe worden we in onze mening beïnvloed, bijvoorbeeld door de media? Zijn onze ontmoetingen wederzijds of gedogen we de ander zonder ons in hem of haar te verdiepen? De presentatie nodigde meteen al uit tot allerlei reacties, voorbeelden en meningen. Het werd een heel positieve, levendige ochtend.
Tijdens de lunch in de mooie refter van het klooster vertelde Nan over de historie van het klooster en het leven van Gerardus.

Daarna moesten we zelf in groepjes  “aan het werk”. Wat hebben we al “gezaaid” in ons gezin, in de buurt of woonplaats en in de maatschappij? Wat zouden we nog meer willen zaaien en laten groeien?
We zijn aansluitend allemaal in de tuin even aan de slag gaan. De tuinman had een
stukje grond voorbereid. Daar hebben we `s middags samen bloemenzaadjes gezaaid, als symbool voor onze wensen, hoop en voornemens.
De dag werd afgesloten met een mooie  bijeenkomst in de kapel met muziek, kaarsjes en mooie teksten.
Dank aan een ieder die deze dag voor ons mogelijk heeft gemaakt. En aan alle deelnemers, omdat iedereen zo actief en betrokken mee heeft gedaan. Een speciaal woord van dank willen we geven aan Nan en Alice die op enthousiaste en deskundige wijze deze dag met ons voorbereid en uitgevoerd hebben”.
Ton Bakker en José Collaris

“Nan Paffen, begeleidster van Klooster Wittem,  stuurde ons nog de volgende tekst:                 Op maandag 14 maart waren 25 dames van het Vrouwengilde Landgraaf te gast in Klooster Wittem.  Met een klein toneelstukje over ‘nieuw zijn’ en ‘we zetten er een stoeltje bij’  werd de tasjescultuur aan de kaak gesteld en daarmee werd ook het thema ‘tolerantie en dialoog’ ingeleid en middels een PowerPointpresentatie uitgewerkt. Het werd een levendige discussie, zowel plenair als in groepjes. In de middag werd gepraat over wat ieder in haar leven al gezaaid resultaat: heeft en wat ieder hoopt nog te kunnen zaaien, waarna we ook daadwerkelijk de tuin in gingen om te zaaien. Langs het tuinpad hopen we het binnenkort te zien groeien en bloeien. In een korte bezinning in de kapel sloten we af met o.a. het voorlezen van wat ieder groepje had opgeschreven over groeien. Dit is daarvan het resultaat:

Groep 1: Wij willen zowel letterlijk als figuurlijk groeien; groeien is van levensbelang; voeding is noodzakelijk.
Groep 2: wij willen laten groeien: verdraagzaamheid; wij hopen dat  tolerantie groeit; groeikracht is voor ons: geloof, hoop en liefde.
Groep 3: wij willen laten groeien: naastenliefde, tevredenheid en warmte om ons heen. Groep 4: groeikracht is voor ons: het zaadje van tolerantie ook in relaties; vrede; vertrouwen in de mens; hoop en liefde. Het zaadje dat gezaaid is laten uitgroeien tot een mooie bloem”

20160314_151542 20160314_151327 20160314_150611 20160314_150326 20160314_150312 20160314_150111 (1) 20160314_150057 20160314_143611 20160314_143450 20160314_143435 20160314_140000 20160314_135317