Themadag Klooster Wahlwiller

Het thema was: Zorgen en Verzorgd worden.

Bertie Bemelmans heeft de dag weer deskundig begeleid, we waren met 29 vrouwen.  Over het thema valt veel te vertellen, te vragen en het roept discussie op. Vooral: hoe voelt het om zelf verzorgd te moeten worden en wordt de zorg die je geeft geaccepteerd?

Ervaringen werden gedeeld, antwoorden werden gezocht. Ook over de “Zorg”  zelf  kwam veel onvrede naar boven. Vooral het beknibbelen in de zorg blijft een heet hangijzer.

Na een goed verzorgde lunch werd een klein toneelstukje opgevoerd en daar zagen hoe zorg niet gegeven moet worden, hilarisch om te zien. Aansluitend kregen we een formulier met zorgbehoeftes, ieder mocht 3 zorgbehoeftes uitkiezen en de reden aangeven waarom ze hiervoor kozen. Het was leuk te horen dat dezelfde zorgbehoefte een andere reden had bij een ander persoon. Daarna werd de dag in de kapel weer sfeervol afgesloten en iedereen ging met een voldaan gevoel naar huis.

Anny Ketelaars