Vastentijd: meer dan een vastentrommeltje

 

 

In de aanloop naar Pasen hadden wij hulpbisschop mgr. Everhard de Jong bereid gevonden om iets over de vastentijd te vertellen. Dat deed hij graag en met veel humor. Vasten, zo vertelde hij, doe je vaak met een reden. Om een bepaald doel te bereiken. Als voorbeelden haalde hij Ganhdi aan, die destijds in Britse gevangenschap in hongerstaking ging vanwege het vele geweld. Modellen denken vooral aan hun lijn, eten niet meer dan een blaadje sla en sporters moeten soms ook afvallen om te kunnen winnen. Vroeger was de vis duur en mocht je op de vastendagen wel vis eten. Maar sinds vis voor iedereen bereikbaar geworden is moet je toch naar andere zaken wat betreft het vasten gaan kijken. Mgr. de Jong deed enkele moderne suggesties  aan de hand: 40 dagen je afstandbediening niet gebruiken, 40 dagen niet op face-book, of je favoriete soap niet bekijken. Jazeker dit zijn de moderne verslavingen die je kunt inzetten als 40 dagen voorbereiding. Vasten betekent, in wat voor vorm ook: loslaten. Dat kost soms moeite maar ieder weet zijn eigen doel. Na de pauze mochten er nog vragen gesteld worden waar hij ook uitgebreid op inging.