Wandeling met gids Jos Littmann

Op dinsdag 29 april 2014 hebben we kunnen genieten van een wandeling in de omgeving van Ubachsberg. Er werd gewandeld over “het Eiland van Ubachsberg” en werd er aandacht besteed aan “het Eiland van Nieuwenhagen”. Dit was voor velen een verrassing.
Het thema van de wandeling was;”Genieten van het landschap en vergezichten”.

Wie Ubachsberg wil bezoeken moet – van welke kant men ook komt – bergop gaan. Het dorp ligt als het ware als een “eiland” op een heuvel. Dit “Eiland van Ubachsberg” staat te boek als bijzonder aardkundig object. Het betreft een “eiland”, gevormd door de tussen de 1-2 miljoen jaar geleden hier stromende “Oostmaas” (oostelijk van Ubachsberg) en de naar het Noorden stromende “Westmaas”. En dit geldt ook voor “het Eiland van Nieuwenhagen”.

Aan de oppervlakte zijn nog steeds overblijfselen van verwerings- en verkiezelingsprocessen uit het Tertiair te vinden. Gedurende de verschillende ijstijden is het gebied steeds afgedekt met een dikke laag löss. Door de invloed van de Maas is het Limburgse land gevormd en kunnen we nu genieten van een prachtig glooiend landschap.

Het Plateau van Ubachsberg of  “het Eiland van Ubachsberg” is een plateau in het Heuvelland in Nederlands Zuid-Limburg dat ontstaan is door de erosie van omliggende rivieren en beken. Het gebied is een golvende laagvlakte die langzaam afloopt richting het westen. Ze strekt zich uit van de Kunderberg en Putberg in het noorden, Elkenrade en de Eyserbosschen in het zuidwesten en het Froweinbos, Bosschenhuizen en Huls in het zuidoosten. Aan de zuidzijde wordt het plateau begrensd door het dal van de Eyserbeek, aan de zuidwestzijde door het Geuldal, in het noordwesten door een laagte tussen dit plateau en het Centraal Plateau en aan de noordzijde door het dal van de Geleenbeek en diens zijbeken in het Bekken van Heerlen. Aan de noordoostkant gaat het plateau over in het Plateau van Spekholzerheide dat over een lage rug in noordelijke richting uitkomt op het Plateau van Nieuwenhagen.

Na genoten te hebben van de mooie vergezichten over het Limburgse land, werd ook genoten van een heerlijke kop koffie met gebak bij de Bernardushoeve. Met de wetenschap dat naast “het Eiland van Ubachsberg” ook een “Eiland van Nieuwenhagen” bestaat, ging iedereen voldaan naar huis.

[nggallery id=56]